Dunia Untuk Dikuasai, Bukan Dicintai

Kuasai, jangan cintai. Demikianlah semestinya umat Islam memperlakukan dunia dan seisinya.